پروژه ها

پروژه های اوسینت

پروژه های اوسینت

اوسینت برای بخش بزرگی از گروه ها بسیار ارزشمند است . در این مقاله به طور مختصر به این گروه‌ها پرداخته می‌شود و همچنین انگیزه‌های آنها برای کار در حوزه اوسینت بررسی می ...

کارآگاهی در وب

کارآگاهی در وب

برنامه های کاربردی وب، اهداف محبوبی برای حملات سایبری هستند، زیرا در شبکه قابل دسترسی هستند و اغلب دارای آسیب پذیری هستند. یک سیستم تشخیص نفوذ برنامه های کاربردی وب را ...

صحت سنجی محتوا

صحت سنجی محتوا

مثلث جادویی هزینه، زمان و کیفیت باید همیشه به صورت یک مثلث کامل شکل بگیرد. نتایج پیاده سازی نرم افزار اغلب احساسات کاملا متفاوتی را ارائه می دهد.ما بخش زیادی ...

جمع آوری و تولید بسته های دیتا

جمع آوری و تولید بسته های دیتا

هنگامی که محتوای خود را در سازمان خود به اشتراک می گذارید، این احتمال وجود دارد که پایگاه داده های سازمانی، داده های مسیر UNC، سبک ها و اتصالات برای کسانی ...

افکار سنجی اجتماعی

افکار سنجی اجتماعی

نظرسنجی یا نظرسنجی به طور گسترده برای مطالعه رفتار افراد استفاده می شود. محققین نظرسنجی در مورد نگرش ها، رفتار، خصوصیات شخصی یا انواع دیگر اطلاعاتی که می توانند به عنوان ...

پروژه های تحلیل شخصیت

پروژه های تحلیل شخصیت

انسان ها تمایل دارند از تجربیات قبلی درس بگیرند. همین کار امروزه به صورت دیجیتال انجام می شود و این فناوری به عنوان یادگیری ماشینی شناخته می شود. یادگیری ماشینی شاخه ...